Privatlivspolitik

LSK er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi ønsker at du føler dig tryg ved LSK's behandling af dine personoplysninger, som vi administrerer i henhold til nedenstående persondatapolitik og gældende lovgivning.

Følgende oplysninger indsamler og gemmer LSK.

Dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato.

Hvornår videregiver vi dine personoplysninger.

LSK videregiver aldrig dine personoplysninger til en trediepart. Videregivelse vil kun finde sted, hvis disse oplysninger er nødvendige for deltagelse i et arrangement ell. lign., som du anmoder om og således akcepterer. 

Hvordan beskytter LSK dine personoplysninger.

LSK sørger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller iøvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine rettigheder.

Du kan nårsomhelst rette henvendelse til klubbens formand eller dataansvarlige for at få oplyst de personoplysninger LSK gemmer om dig. Hvis det viser sig, at oplysningerne er urigtige eller vildledende, har du krav på at få disse rettet eller slettet. Der gøres opmærksom på, at dit medlemsskab er afhængigt af, at du giver og opdaterer de påkrævede oplysninger, der er nødvendige for administration af dit medlemsskab.

Hvorlænge opbevarer LSK dine personoplysninger.

Dine personoplysninger gemmes sålænge du er medlem af klubben. Ved udmeldelse slettes dine personoplysninger.

Denne privatlivspolitik er oprettet d. 1. august 2018