25-December-2020

Teknisk info

Der har været diskussion om brug af USB-nøgler til lagring af videoer. Der er stor forskel på deres hastighed. Derfor skal man anvende en USB-nøgle af typen USB 3.2, som har en hastighed som er 5 gange så høj som USB 2, som de fleste af os anvender. Se mere på denne hjemmeside fra ELgiganten:
https://www.elgiganten.dk/cms/guide-usb/guide-fa-styr-pa-usb-navngivningen/. Godt nytår. JV.

09-December-2020

Julestue 4.december.

Årets sidste møde blev afholdt i den sædvanlige hyggelige stemning. Dan, Lola og Henning havde pyntet festligt op og sørget for diverse indkkøb. Efter et år med mange aflysninger var det rart at mødes igen og for en stund tænke på noget andet end Coronavirus. Efter et par julefilm, som Dan havde med spiste vi medbragt mad behørigt ledsaget af juleøl og ikke mindst diverse snapse fra Oles og Dans hånd. Senere spillede vi Banko med mange præmier og drak kaffe med brune kager, som Pia havde bagt. Sidst å aftenen fik vi Glögg og æbleskiver og kunne tage hjem med fyldte maver. Kun synd, at nogen af de fraværende ikke fik mulighed for at opleve den dejlige aften.
Vi holder pause med torsdagsmøderne i begyndelsen af 2021 indtil kommunen giver tilladelse til at benytte lokalerne igen.
Alle ønskes en en glædelig jul og et godt nytår med forhåbentlig normale tilstande.

08-November-2020

Mødet 5. november

Tema: Lagermedier til film. Dan viste sin film fra seneste sjællandsstævne to gange. Først i en udgave fra en DVD (BlueRay) og dernæst fra en USB-nøgle. Vi fik en overbevisende demonstration af USB'ens uegnethed som medie i en konkurrence, hvor kvalitet og helhedsindtryk bedømmes. Tydeligst ved panoreringer og hurtige bevægelser af kameraet, som giver hakkende og uskarpe billeder. Det burde overbevise kommende arrangører om, at skivemediet er USB-nøglen overlegent. Der blev også tid til en film fra Ole, som i øvrigt vil vise flere optagelser, som han har lavet igennem tiden ved et kommende møde.

16-Oktober-2020

Mødet 15. oktober

Der var fuld tilslutning til visningen af de 16 film, som var indkommet til Sjælllandsstævnet. Niveauet var højere end ved sidste år og afstemningen om den bedste film viste stor spredning. Resultatet, som videregives til arrangøren, blev film nr 10 fra Benny Kühnell "Der er smukt..". Glædeligt at være så mange selvom temperaturen i lokalerne var kritisk lav.
I pausen mellem filmforevisningerne fik vi flot smørrebrød, som Henning havde skaffet, fulgt op af snaps, som Ole havde medbragt. Til kaffen som afrundede aftenen havde Pia bagt lækre marengs. Tak for en god aften!
Det besluttedes at springe næste torsdag over, så vi ses igen torsdag 5. november.
Skolen har rekvireret VVS-assistance til at kigge på varmesystemet den kommende uge.

05-Oktober-2020

Nyt vedr. Sjællandsstævnet

Gå ind på opslaget SJÆLLANDSSTÆVNET og læs sidste nyt. Se ogå MØDEPROGRAM.

26-September-2020

Mødet 24. september

John fortalte om forløbet af seneste Sjællandsstævnemøde i lyset af Corona. Fysisk afholdelse af stævnet blev opgivet og i stedet vil konkurrencen blive afholdt via nettet. Sidste frist for indlevering af film udsat til 27/9. Der indsendes 2 film fra LSK. Disse blev vist og godkendt. Benny fortalte om regelsituationen vedr. droner i Danmark og internationalt. Generelt er reglerne stadig på forslagsstadiet og situationen derfor uklar. Benny viste til slut en film fra Fuerteventura med glimrende indtryk af folkelivet ved festarrangementer. Niels er opereret og i gang med genoptræning og sendte en hilsen til mødet. Aftenen afsluttedes med hyggelig stemning ved Kaffen.

11-September-2020

Mødet 10. september

Mødet indledtes med en hilsen fra Niels, som stadig slås med sit dårlige ben og ikke kunne være tilstede. Efter debat om programmuligheder omtaltes anskaffelsen af Filmscanneren, som gør det mulig at konvertere smalfilm til digitalt medie uden brug af computer. Se programmet for 8. oktober. Ved kaffen fortsattes debatten uden en endelig konklusion. Aftenen var et hyggeligt gensyn efter et halvt års pause p.gr.a. Coronasituationen. Der forefindes nu både håndsprit og mundbind til brug ved møderne.

03-September-2020

Efterårssæson 2020

Udflugten til Amager Bakke er opgivet, se den fremsendte mail herom. 1. møde afholdes derfor i klublokalerne 10. september. På gensyn.

23-August-2020

Sæsonstart efterår 2020

Sæsonen åbnes med udflugt til Amager Bakke torsdag 10. september. Se e-mail herom.

29-April-2020

Forårssæsonen 2020

Coronavirussen har sat en stopper for al foreningsaktivitet for resten af denne forårssæson. Men den usædvanlige situation giver mulighed for usædvanlige optagelser. Der er ingen indskrænkninger i den kreative tankegang. Det kunne være interessant at se hvordan I er kommet igennem dette forår. Hav det i baghovedet i den kommende tid og lad det udmønte sig i nogle optagelser til efterårssæsonen, som forventeligt kan indledes torsdag d. 10. september. I mellemtiden ønskes alle medlemmer en god sommer.

12-Marts-2020

Vigtig meddelelse!

I lyset af samfundssituationen er møderne 19.marts og 2.april aflyst. Bestyrelsen.

06-Marts-2020

Mødet 5.marts

Det annoncerede program "Vejrudsigten" udgik, da Mie fik forfald. Vi forsøger at gennemføre det i april. Vi havde derfor god fornøjelse af nogle af filmene fra Jyllandsstævnet fra oktober 2019. Standarden er høj og det er andre emner end vi har set fra Sjællandsstævnet. Det kan godt inspirere til kommende aktiviteter.

24-Februar-2020

Generalforsamling 20. februar

GF blev afviklet i sædvanlig god orden styret af Henrik, som med vanlig grundighed lede forløbet. Mødeprocenten var 90. Der var ingen indkomne forslag. Alle valg var genvalg. Under Eventuelt diskuteredes programforslag for den resterende del af sæsonen.
Vi gør lige opmærksom på, at det er på mandag 2.marts at videoklubben ZOOM har inviteret til foreningsaften om film af Einer Ritsmer.

07-Februar-2020

Mødet 6. februar

I anledning af 57-året for LSK's stiftelse fik vi et tilbageblik på et par klip fra LSK's 20-års fest i 1983 med taler af den daværende formand Børge Traun og Ole Eide, som var formand de første 19 år. Det var opgangstider med et medlemstal på 60. Siden da er medlemstallet svundet ind i takt med at den teknologiske udvikling har taget kvantespring. Et eksempel på det så vi med Bennys nye legetøj: en mikrodrone som er udstyret med videokamera og avanceret styringssystem. Udnyttet rigtigt er det en smart detalje i videooptagelser. Næste mødedag er det tid til den ordinære generalforsamling. Vi benytter lejligheden til at minde om, at kontingentet for 2020 skal være klubben ihænde senest 18. februar. Det er som sædvanlig 300/400 kr. indbetalt på Nykredit Bank Reg. 5475 konto 1007127. Kassereren kan dog modtage kontanter på selve generalforsamlingen.

24-Januar-2020

Mødet 23. januar

Mødets tema om lagermedierne USB og DVD blev grundigt behandlet. Der var en meget frugtbar diskussion om formater og om betydningen for afviklingen af Sjællandsstævnet. Måske må vi gå på kompromis med den tekniske kvalitet af fremvisningen af de indsendte film i den hellige bekvemmeligheds navn. Hvad der ikke blev nævnt var begrænsningen i forevisningsudstyr ved fremvisningen af de deltagende film.

20-Januar-2020

Sæsonstart forår 2020

Velkommen tilbage efter en lang julemåned. Udover aftenens tema skal der også være plads til sporadisk opståede emner, og dem var der nogen af, som vi fik lejlighed til at snakke om. Bagefter så vi 3 af de præmierede film fra Sjællandsstævnet i november inden kaffen. På det kommende møde vil Dan fremkomme med nogle erfaringer vedrørende lagring på forskellige medier i vores nye digitale verden.

23-December-2019

Julemødet 7.december

Efter en dejlig aften med masser af julehygge ser vi nu frem til en forårssæson med nye film og nye tiltag. Sæsonen indledes torsdag den 9. januar kl. 1930. Imellemtiden siger vi tak for rart samvær i 2019 og ønsker godt nytår 2020.

08-November-2019

Mødet 7. november

Aftenen indledtes med en gennemgang af en vejledning i brugen af smartfone til optagelse af videofilm. Efter den oplevede vi nedgravningen af Dan's nye olietank, som var nok så spændende. Derpå så vi filmen om Rocky Mountain Railways tur gennem det vestlige Canada til Vancouver. Godt nok en turistfilm, men hvor er der skønt på de kanter. Aftenens sidste indslag var en film om bygning af et damplokomotiv i England for nogle år siden. Så det blev en aften om tog, men lidt anderledes end først planlagt. Vi sluttede af med fælles kaffebord med den sædvanlige hyggelige snak om alt muligt.

03-November-2019

Vedr. Sjællandsstævnet

Vi har nu fået programmet for afholdelsen af stævnet på Rødovregaard i Rødovre. Det kan ses på stævnets hjemmeside: http://www.
sjlst.vskov.dk/program. Gå ind og se det og kom ud og få en anderledes og inspirende dag ud af det. Ved denne lejlighed er der jo en mulighed for at hilse på venner fra andre klubber og få en opdatering på klubbernes situation.

31-Oktober-2019

Mødet 24. oktober.

Det var en rigtig nostalgiaften, hvor vi fik set 7 film. Erik Bækfort optog en smalfilm i 1949 som senere er blevet overført til DVD. Den og 2 rejsefilm fra Peru optaget omkring samme tidspunkt af Lundsgaard viste, hvor langt man allerede dengang var kommet med amatørfilm. Jan Hyrum viste 2 film fra Europa og fra min hånd lå der en film fra 1998 om fremstilling af medaljer og jubilæumsgaver. Aftenen blev rundet af med en lille film fra 2018 med SAFRI DUO, som spiller Chopin på marimba. En fin aften som yderligere krydredes med besøg af vore to tidligere medlemmer Niels og Korri.

21-Oktober-2019

Mødet 10. oktober

Vi har nu indleveret 3 film til sjællandsstævnet som finder sted på Rødovregård den 16. november. Se program på fanen Sjællandsstævnet. Klubben har fået en PC fra Erik Bækfort, som vil blive stillet til rådighed for medlemmer, som kan benytte den til at redigere film i klubben. Nærmere om det på mødet 24. oktober. Niels Wulff er på genoptræningsophold efter et fald i hjemmet for en måned siden og sender hilsen til alle. Kommende møde bliver en aften hvor vi dykker ned i fortiden og kigger nærmere på, hvad der optog os dengang.Hvis nogen ligger inde med film, som ønskes vist den aften, er der plads til den også.

07-Oktober-2019

07-Oktober

Vi har vist alle en smartphone med kamera. Har i nogensinde brugt den til at optage video? De nye kameraer er fuldt på højde med gode videocameraer. Det kunne være et emne at tage op, men er der nogen som kan komme med en god brugsanvisning? Tag jeres telefon med og lad os se, om vi kan blive dygtigere til at tage film med dem.

16-September-2019

Sæsonstart efterår 2019

Torsdag den 12. september var vejret tørt og køligt og LSK indledte sin efterårssæson med besøg på Egholm Museum. Det var næsten alle mand af hus og en fin start på efterårets møderække. Det var en succes af de store at besøge den imponerende samling af effekter fra 2. verdenskrig. Fine muligheder for at spise medbragt mad og gratis kaffe var prikken over i'et. Jeg skal hilse fra Benny og sige, at han har lagt 52 billeder ud på sin profil på Facebook: "Benny Kühnell".

09-September-2019

Besøg på Egholm Museum

Afhensyn til betaling for entré vil vi gerne vide, hvormange der kommer. Hvis du ikke har tilmeldt dig, kan det nås endnu til min mailkonto: jvir@mail.dk senest tirsdag aften.

16-August-2019

Sæsonstart

Som det fremgår af bestyrelsens mail af 15. august indleder vi efterårssæsonen med udflugt til Egholmmuseet ved Kirke Hyllinge. Museets samlinger er meget specielle og har givetvis interesse for de fleste af os, da det omfatter tiden fra 1940 op til idag. Besøget kommer ikke til at koste andet end drikkevarer til maden. Klubben betaler entreen og en kop kaffe. Vi har sikret os at vi må filme til privat brug. Se www.egholmmuseum.dk.
Skovturen pinsesøndag måtte som bekendt aflyses efter Jans forfald og flere afbud. Med besøget på Egholm Museum håber vi at få sat plaster på såret.

28-Maj-2019

Sæsonafslutning 24. maj

Hyggeaften med fællesspisning, øl, snaps og megen snak. Senere Bennys nyeste dronefilm Store Brænteljung fra mosen i Hareskoven ledsaget af dejlig musik. Derpå kaffe med nybagt kringle og chokolader fra Ole. En fin aften. Tilbage er kun at sige på gensyn til skovturen pinsesøndag den 9. juni.

10-Maj-2019

Droneaften 9. maj.

Benny holdt et velforberedt indlæg med masser af videoklip om anvendelsen af droner og disses mange muligheder. En instruktionsfilm fra det offentlige om regler for anvendelse af droner i det offentlige viste, at man nu står overfor et gennemreguleret område. Et emne som vi helt sikkert vil komme til at høre mere om.
Til Sæsonafslutningen, som er flyttet til fredag den 24. maj kl. 1830, spiser vi medbragt mad og lægger op til en hyggeaften. Sæsonens sidste arrangement er så skovturen til Græsted pinsesøndag den 9. juni. hvor man med fordel kan mødes på Hillerød station kl. 1015 og tage Veterantoget til Græsted kl. 1029. Der skulle være gratis p-pladser ved stationen.

27-April-2019

Mødet 25. april

Modstykket til Sjællandsstævnet hedder Jyllandsstævnet. Fra deres stævne i 2018 har vi modtaget 14 film, som vi fik lejlighed til at se et skønsomt udvalg af. Kvaliteten er rimelig høj og de bedste af filmene var næsten bedre end hvad vi har oplevet i Sjællandsstævnet. Benny kunne vise 3 film frisk fra fad fra Fuerteventura. Optagelserne er lavet med det sidste nye Sony camera, som benytter det nye 4K-format. Ved næste møde skal vi opleve Benny på slap line med det sidste nye indenfor luftfotografering: Droner.

08-April-2019

Mødet 4. april.

Som forventet blev mødet en berigende aften. Det var helt hyggeligt at gense Niels i vores omgivelser og han kvitterede med at øse af sin store viden om Windows10. På kort tid var der gået 1½ time. Inden kaffen fik vi en lille filmperle fra den endnu ubebyggede del af det inddæmmede areal af Amager: Johns nyeste optagelser. Tirsdag den 9. april er vi inviteret ud til Amager Videoklub kl.19. Vi glæder os til at se deres nye lokaler. På gr. a. påsken finder vores næste torsdagsmøde først sted den 25. april, hvor vi får lejlighed til at se udvalgte film fra Jyllandsstævnet 2018.

26-Marts-2019

Mødet 21. marts

Filmaften. Vi så Dan's film "Dyk i fortiden" Hentet fra DR for længe siden og nu gennemredigeret og gjort seværdig. Dan har gjort et kæmpearbejde med at justere belysning og øvrige emner, som var lykkedes til fulde. Der blev også lejlighed til at se en film fra DR 1998 om amatørbidrag i en serie "Åben skærm" som Benny havde optaget fra tvudsendelsen.
Til brug for programlægning kunne vi ønske os en "kompetenceliste" indeholdende oplysninger om computer, styresystem, redigerings-
system og også lidt om interesseområder. Hvis det falder i god jord vil vi en aften tage emnet op og prøve at lave sådan en liste.

09-Marts-2019

Generalforsamling 7. marts

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og blev som sædvanlig ledet med sikker hånd af Henrik Franck. Alle valg var genvalg. Referat bliver sendt pr. mail til alle. Henrik viste en lille film om Pia's fastelavn den 3. februar. Det var memingen, at Jørgen ville vise den film, som emnet i ZOOM drejer sig om, men af tekniske grunde fik vi kun Verner Sønderskovs invitation. Husk at melde jer til på ZOOMs hjemmeside zoomfotovideo.dk.

23-Februar-2019

Torsdagsmødet 21. februar

Det blev en filmaften i stedet for generalforsamlingen, som blev udskudt 14 dage. Benny viste en film fra Fastelavn i Veksø fra 2018 optaget med hans fotokamera. Bagefter viste Dan sin DVD-film i forbedret redigering af undervandsoptagelser fra feriestedet Sharm El-Sheikh i Egypten.

18-Februar-2019

Vigtig meddelelse.

Som det fremgår af den udsendte mail af d.d. er generalforsamlingen udsat til den 7. marts. Der er derfor almindeligt møde den 21. februar.

08-Februar-2019

Fødselsdagsmødet 7. februar

Det var på en mørk og regnvåd torsdag aften, at LSK fejrede sin 56-års fødselsdag, hvor en ½ snes medlemmer dog trodsede vejret og fandt frem til de hyggelige lokaler. Og efter den ’obligatoriske’ fødselsdagsskål indfandt man sig i filmsalen, hvor formanden bød velkommen.
I anledning af fødselsdagen, havde Dan, som første punkt på programmet, fundet en ca. 15-20 år gammel ’Ping-Pong’-film frem. Filmene blev i sin tid lavet som et samarbejde mellem os og en ’fremmed’ klub; og den pågældende film var en spændende historie om en orientalsk messingkrukke med magiske egenskaber, og som nåede at falde i både de rigtige og forkerte hænder i både Malaga og Danmark...
Bagefter viste Benny Kühnell to film; først en film om Sporvejsmuseet ved Skjoldenæsholm fra sommeren 2018, som fint viste de mange nyskabelser og -bygninger på stedet. Næste film var en feriedokumentar fra et meget stort ægyptisk hotel, hvor poolen og baren vist dannede den bedste ramme om det meste af ferien.
Som 3. punkt på programmet viste John Christensen et filminterview med lederen af ’Blindes-Ski’, Arne, som i passende snevejr fortalte om forberedelserne til en forestående skitur på Nordpolen! John har tidligere inviteret os i Reprisen i Holte, hvor samme Arne fyldte en hel biograf med ski-film. Det er fantastisk at opleve det gå-på mod der lægges for dagen (når man ikke kan se den…).
Sidste punkt på fødselsdagsprogrammet var en overraskelse fra Henning, som havde sørget for hele to fine lagkager til kaffen!

26-Januar-2019

Mødet 24. januar

Selvom det nu er vintervejr kunne vi glæde os over godt fremmøde. Vi fik plads til at se 8 af de præmierede film fra Sjællandsstævnet i November 2018. Ole viste en optagelse fra Nytårskoncerten i Virum kirke, som var af en fin kvalitet lyd- og billedmæssig. Benny havde en film i to forskellige opløsninger, som vi skulle prøve at se forskel på. Den ene var i 4K og den anden i AVSHD. Med vores fremvisningsudstyr kunne vi ikke se nogen forskel. 4K og endda 8K er det nyeste på området, men kun meget få har mulighed for at anvende dem endnu. Slutteligt så vi Bennys optagelse "Snorkling ved et Koralrev" fra Det Røde Hav. Vi fik lejlighed til at byde Hans B. velkommen som nyt medlem. Vi har nu udsendt Indkaldelse til generalforsamlingen. Læg den ikke for langt væk, da den bl.a. indeholder indbetalingsoplysninger for kontingent for 2019.

13-Januar-2019

Sæsonstart

Godt nytår til alle medlemmer. Sæsonen fik en flyvende start med intet mindre end 7 film. Udover gensynet med de tre julekonkurrencefilm fra december viste Benny optagelser af modelsporvogne fra sporvejsmuseet og filmen Hjortholm om sejlads på Furesøen. John viste sin film "Livskraft", som han har optaget for Maj-Britt Fly. I Sandhed en film til eftertanke. Næste møde bliver 24. januar, som er viet til det seneste Sjællandsstævne. I modtager snarest en indkaldelse pr. mail til den årlige generalforsamling, som finder sted den 21. februar.

31-December-2018

Julemødet 7.december

Sæsonen blev afsluttet på festlig vis med velkomstdrink, spisning (Ole havde doneret snaps til alle) og senere Kaffe. Vi spillede Bingo med flotte præmier og julekonkurrencen blev afsløret. Årets vinder blev Dan med filmen "Så er der serveret". De tre film vises igen på mødet 10. januar.
Bestyrelsen glæder sig over en hyggelig aften med højt humør og takker for godt samvær i efterårssæsonen. Alle medlemmer ønskes godt nytår og på gensyn den 10. januar.

23-November-2018

Mødet 22. november

Vedr. Sjællandsstævnet. Vi var fem deltagere i stævnet fra LSK. Sjællandsmester blev Erik Ritmer fra klubben ZOOM. Dan fik sølv for sin film om ZEN-garden. Til lykke! Til julekonkurrencen var tilmeldt 3 film, som blev vist. Vinderen afsløres ved julemødet 7. december. Benny viste en film om tilblivelsen af filmklubberne fra midten af 1940´erne til årtusindskiftet. Erik Lundsgaard viste i en film, hvordan man kan forbedre billedkvaliteten ved brug af funktionen Korrektioner i Pinnacle Studie 17. Og vi fik de første tilmeldinger til julemødet.

10-November-2018

Mødet 8. november

Aftenens Drop-in indeholdt 3 film. Benny viste filmen Wunderland, som er optaget på den velkendte modelbaneudstilling i Hamburg. Spændende og utrolig. På den nostalgiske front genså vi jubilæumsturen til Zoo fra januar iår. Især flodhestene har fascineret Benny, men det var et hyggeligt gensyn, som sluttede med frokost i den gamle Hansen have i Pilealleen. Fra 2003 genså vi udflugten til Maribo, hvor vi besøgte virksomheden, der laver DVD-skiver. En oplevelse af hvor langt man allerede for 15 år siden var kommet i udviklingen af robotter. Optagelsen var lavet af Jan Rasmussen, der ligesom flere af deltagerne fra dengang desværre ikke er her mere. Jeg vil lige inde om, at det er næste gang vi afholder julekonkurrence, som godt må indeholde både jul og andre emner.
PS! optagelsen fra 2003 lå på en CD i MP2-format, som de nymodens afspillere ikke kan genkende. Derfor smid ikke gamle apparater væk, sålænge I har gamle medier liggende.

03-November-2018

Mødet 25. oktober

Det var jernbaneaften i LSK. Jacob fra Nordsjællandsk Veterantog havde medbragt mange videoklip som supplement til en interessant fortælling om deres klubaktiviteter. Vi fik et godt indblik i en særdeles aktiv klubtilværelse og også lyst til at køre med næste gang toget kører. OG det gør det lige på søndag den 11. november fra Hovedbanen kl. 0945 og igen 1425. Turen går til Karlslunde station og anledningen er Mosedefortets fejring af 100-året for 1. verdenskrigs afslutning. Program på www.mosedefortet.dk.

12-Oktober-2018

Mødet 11. oktober

Tema: Lagringsmetoder for film. Foredrag af Bjarne Larsen, Roskilde Video Amatører. Emnet er en udfordring, fordi den teknologiske udvikling går så hurtigt, at man dårligt kan nå at tilpasse sig nye medier før de er forældede. Bjarne er god til at forklare indviklede problemer på en forståelig måde. Støttet af dias gennemgik han brugen af skiver, USBnøgler og diske og fordele og ulemper ved de forskellige medier. En meget givende aften, som gæster fra 3 andre klubber havde fulgt vores invitation til at deltage i.

03-Oktober-2018

Mødet 27. september

Det var afleveringsfrist for film til Sjællandsstævnet. I år sender vi kun to film, som skulle have gode chancer for god placering. Benny har lavet en film om Hedeland og Dan sender sin film fra ZENgarden. John lod os opleve et gensyn med gamle skolekammerater her mange år efter. Den var absolut seværdig og som sædvanlig gennemarbejdet både lyd- og billedmæssig. Vi så også den film, som Ole og Dan havde lavet til arrangementet Frivillig Fredag. Det var en kortfilm om LSK og virkelig god reklame. Man har lovet at lægge filmen på kommunens hjemmeside, men det er endnu ikke sket. På næste møde kommer Bjarne fra Roskilde Video Amatører og fortæller om lagringsmedier. Det har han også gjort i april, men emnet ser ud til at kunne holde til en dybere gennemgang. Vi har inviteret medlemmer fra vore samarbejdende klubber til at deltage i mødet, som vi ser frem til med forventning.

22-September-2018

Mødet 13. september

Undskyld til Ole Irgens for at jeg havde forbyttet ham med Jan i omtalen af Frivilligdagen i foregående meddelelse. Det er nu rettet. Formanden gjorde opmærksom på, at film til Sjællandsstævnet skal afleveres på vores næste møde, 27SEP, for at kunne nå at komme med inden tidsfristens udløb. Så laver vi julekonkurrence (med frit valgtema) og afleveringsfrist 22NOV. Resultatet bekendtgøres ved julemødet 07DEC. Som appetitvækker vistes Jørgens Tivolifilm fra 2005. Benny havde også to film med, frisk fra fad, om Harzen og Lyngby Bådfart. Det er interessant at man ikke kan se om film nu er lavet med videokamera eller digitalt fotokamera.
På torsdag er er der åbent for alle problemspørgsmål i forb. m. film, redigering og computerbehandling. Det kan blive en afvekslendende aften. Så vil jeg lige nå at gøre opmærksom på at Frivilligdagen på Lyngby Bibliotek er dagen efter vores kommende møde.

09-September-2018

Sæsonstart

Det var dejligt at komme igang igen ovenpå en varm sommer. Vi så 3 film fra Zen-garden og yderligere en film fra Erik Lundsgårds safaritur i Afrika. Klubben er inviteret til at deltage i en workshop om vores aktiviteter, som munder ud i en lille film om LSK. Ole og Dan deltager i workshoppen. Resultatet kan ses på biblioteket på Frivilligdagen den 28. sept. kl 16-21. Kom og se vores indslag. Lyngby-Tårbæk kommune har sendt invitation til alle klubber i området.

15-August-2018

Sæsonstart

Vi starter sæsonen med at se de film, som er blevet lavet fra ZEN-garden den 10. juni. Vi skal også have en gennemgang af mødeprogrammet. Årets sjællandsstævne er arrangeret af Gladsaxe Videoklub GVK. Detaljer finder I på siden "Sjællandsstævne". På gensyn 30. august kl. 1930.

03-August-2018

Privatlivspolitik

I overensstemmelse med ny lovgivning har vi oprettet en privatlivspolitik, som kan findes ved hjælp af menuen på oversigtssiden.

15-Juni-2018

Skovturen 10. juni

Skovturen til ZEN-Garden gik fint. Vejret holdt, stemingen høj, mange filmede og nød de flotte omgivelser. Nu skal det blive spændende at se hvormange forskellige film der er blevet ud af det. Det vil blive muligt torsdag den 30. august kl. 1930, når vi indleder efterårssæsonen . Bestyrelsen ønsker alle en god sommer og på gensyn.

16-Maj-2018

Programændring

Vi skipper udendørsoptagelser i denne omgang. Mødet 17.maj vil indeholde film fra Jylland (konkurrencefilm) samt en drøftelse af nogle aktuelle sager af betydning for klubbens virke. Kom selvom det er sommervejr for vigtige beslutninger.

08-Maj-2018

Skovturen 10. juni

I år skal vi opleve ZEN Garden, en japansk inspireret have, som ligger i Vedde ved Stenlille. Adressen er Bakkevej 27, Vedde 4295 Stenlille. Vi mødes ved indgangen kl. 1100. Medbring selv frokost og evt. drikkevarer. Frokosten kan indtages både udendørs og indendørs.
Turen koster 135 kr. pr. deltager og dækker entré og eftermiddagskaffe.
Tilmelding til Jan Hyrum : jjhy@mail.dk. senest 30.maj eller ved sæsonafslutningen i klubben torsdag den 31. maj.
Mere om ZEN Garden på http://www.zen-garden.dk/

04-Maj-2018

Udendørs optagelser

Torsdag 17. maj vil Skovshoved Havn være genstand for vores kreative optagelser. Mødested: Indkørslen til midtermolen kl. 1800. Der er mange muligheder for smarte videoklip, som kan blive til en lille film af få minutters varighed. Brug kameraet eller mobilen til optagelserne. Efter optagelserne venter der kaffe i klubben ca. kl 20. I tilfælde af regnvejr laver vi filmaften i klubben kl. 1930. Resultatet af vore anstrengelser bliver vist i klubben ved sæsonstarten i september.
Om mødet 3. maj:
Svenskerne meldte afbud i sidste øjeblik pgr.a. manglende tilslutning. Vi så film 2 film fra Benny deraf den ene optaget med hans nyanskaffede drone. Fra AVK var der også film til fælles fornøjelse.
Der kommer mail for tilmelding til 17. maj.

29-April-2018

Klubbesøg

Torsdag den 3. maj får vi besøg af Skånes Videoklub fra Helsingborg og vennerne fra Amager Videoklub til en gensynsaften med film og kaffe. Små filmindslag er velkommen. Vore gæster plejer at have indslag med til fælles fornøjelse. St. Bededagsaften var som sædvanlig hyggelig med masser af snak og en enkelt film fra Sjællandsstævnet.
12. april havde vi inviteret Sjællandstævneklubberne til en drøftelse af Videoklubbernes fremtidige arbejdsmuligheder og udveksling af erfaringer. 8 klubber var repræsenteret og der aftaltes samarbejde om møder og fælles aktiviteter i næste sæson. Sjællandsstævnet vil i november afholdt af Gladsaxe Videoklub.

13-April-2018

Aflysning!

Bestyrelsen har valgt at aflyse mødet torsdag 19. april for vi ses allerede torsdagen efter, St. Bededags Aften kl. 1930 til traktement med varme hveder.
Der vil også være plads til en enkelt film eller to.
Og så er datoen for skovturen fastlagt til søndag 10. juni. Sæt kryds i kalenderen.

04-April-2018

Gem på DVD, USB etc.

Torsdag den 5. april vil Bjarne Larsen fra Roskilde Videoamatører give os mulighed for at undgå de faldgruber, den tekniske udvikling har medført i forbindelse med at gemme optagelser på DVD, USBnøgler og andre medier. Det er nok et overset område, som kan give os kvaler, når vi vil vise resultaterne på computere og TV. Så her er noget at hente på en bekvem måde. Senere på måneden er torsdagsmødet 19 april aflyst, men vi ses St. Bededagsften 26 april kl. 1930 til traditionel hyggeaften med varme hveder.

16-Marts-2018

Breaking!

Besøget 22.marts fra Skåneklubben er udskudt til 3.maj. Istedet vil temaet være optagelserne fra ZOO-besøget 8.februar: Vi opfordrer alle som lavede optagelser til at vise dem i den form, de ligger, uredigeret, gerne på en DVD eller USB eller direkte fra kameraet (kræver USB-kabel). På mødet vil vi diskutere redigeringsalternativer, som evt. kunne være et et sammenkog af forskellige optagelser.

16-Februar-2018

56. årgang

Det var glædeligt at deltagelsen i vores fødselsdagsarrangement var så stor. Vejret var med os, aftalen med ZOO fungerede fint, for de fleste var det første gang i længere tid at gense Afrikas vilde dyr. Der blev også filmet og fotograferet flittigt.
Senere havde vi det hyggeligt i Hansens Familiehave. Både biksemad og stegt flæsk blev spist med stor fornøjelse.
Næste møde er den årlige generalforsamling hvor vi gerne ser lige så stor deltagelse. Det er jo den aften hvor kværulanter er velkomne. Vel mødt 22. februar kl. 1930. Husk at kontingent for 2018 skal være betalt senest på generalforsamlingen.

30-Januar-2018

LSK's 55 års fødselsdag

Det var en fornøjelse at overvære Jørgen Dinesens aften om ZOO. Vi hørte om de mange aktiviteter, der foregår både nationalt og internationalt. JD viste filmklip fra et besøg i dyrereservatet Pilanesberg i Sydafrika, som gav et interessant indblik i det store arbejde der lægges i at vedligeholde bestanden af vilde dyr. Vi blev opmærksom på, at det den 30. januar er 55 år siden LSK blev oprettet. Da JD så resolut inviterede til et besøg i ZOO kombinerede vi det med et fødselsdagsarrangement næste ordinære mødedag 8/2, som alle medlemmer har fået speciel mail om. Det er en unik chance til at slutte op om vores klub i disse tider med et hav af tilbud til vores fritid. Så på gensyn torsdag den 8. februar kl. 1000 ved indgangen til ZOO. Der afholdes ikke møde i klubben om aftenen!

22-Januar-2018

ZOO

På torsdag 25.januar vil ZOO' it-ansvarlige Jørgen Dinesen give os et blik bag facaden i Københavns Zoologiske Have. Han medbringer også filmklib mm. fra besøg i Sydafrika til illustration af det arbejde, der udføres til bevarelse af verdens dyrebestand. Jørgen D. er en livlig fortæller og jeg kan varmt anbefale den aften. Jeg kan ligeledes anbefale et kig på ZOO's hjemmeside https://www.zoo.dk/

14-Januar-2018

SAS Museet

Vi er inviteret til specielt besøg på SAS museet i Kastrup Lufthavn tirsdag den 16. januar kl. 19. Den nemmeste måde at komme derud på er at tage Metro M1 inde fra byen (omstign. fra S-tog på Nørreport) mod Lufthavnen. Gå ned på Ellehammersvej i retning mod Øresund ca. 200 m. til rundkørslen. Gå tilhøjre in over pladsen ind til bygningen. Se skitsen. Der findes nogle få p-pladser for selvkørende efter aftale med Niels.

07-Januar-2018

Godt nytår!

Så tager vi hul på 2018. Det sker torsdag den 11.januar. Vær opmærksom på, at Drop-in altid er en fast del af torsdagsmøderne. Brug den til at vise små klip fra dagligdagen uredigeret til almindelig inspiration. Det er jo nemt at bruge sin smartphone, som man altid har med. Ladekablet kan som regel bruges til at vise optagelserne på vores computer.
Januar er også kontingentmåned. Ved bankoverførsler kan Reg. 5475 Konto 1007127 benyttes.
300 kr for enkelt medlem og 400 kr for begge. På gensyn 11. januar kl. 1930.

19-September-2017

Erik Olsen

....døde for godt 14 dage siden!
Lis skrev på Facebook:"Min elskede mand, Erik tabte i går, søndag den 3. september kl. 13:40 kampen mod kræften. En kamp, han har kæmpet i mange år."
Ja, den kamp kunne vi også se i LSK, nar han mange gange mødte op, selvom han måske var træt, ja så VILLE han være med! Altid med en ukuelig optimisme og aldrig noget "piveri"!
Mange ting vil Erik blive husket for, ikke mindst for hans sjove "historier" på video, hvor fantasien fik frit løb.
Han tog fat, når noget skulle fornyes eller repareres i klublokalerne.
Erik var også - meget mod sin vilje - formand for LSK i en periode. Men "bag enhver stærk mand står en kvinde", så med Lis' store støtte klarede han sig fint igennem opgaven. Han var - også sammen med Lis - en formidabel arrangør af fester, hvor han ofte optrådte som en underholdende ceremonismester. Forårsturenes destination var også oftest deres idé, hvor nogle endte i deres have med Eriks hjemmelavede lagkager eller pandekager. Til juleafslutningen var han med til at pynte op i lokalerne og serverede glögg og æbleskiver før han var opråber ved bankospillet. Sidste gang gennemførte han trods tiltagende hæshed p.g.a. sygdommen.
Erik var simpelthen bare et dejligt menneske, som vi alle vil savne.
Æret være hans minde.
Korri

25-Marts-2017

Amager Videoklub

Vi har indgået et uformelt samarbejde med Amager Videoklub om at lave forskellige arrangementer sammen for at få ny inspiration til gavn for begge klubbers medlemmer. Bl.a. deltog nogle af deres medlemmer i mødet i Helsingborg onsdag den 12. oktober sidste år, ligesom de jo var på besøg hos os torsdag den 16. marts i år.

Deres hjemmeside hedder: http://www.amagervideoklub.dk

21-August

SAKSEN

Siden vores gode redaktør forlod denne verden har vi måttet leve dagligdagen uden vores hæderkronede blad SAKSEN. Med denne blok kan noget af savnet måske afhjælpes. Det er tanken, at alle kan komme til orde med kommentarer og meninger om vores klubliv, såvel som blokken også kan rumme referater fra vore møder og arrangementer.

02-September-2017

Vort første møde i efterårssæsonen fandt sted torsdag d. 31. august. Hyggeligt at hilse på 15 medlemmer. Formanden bød velkommen og gennemgik kort sæsonens mødeprogram. Aftenens overraskelse: Projektoren virker ikke. Pinligt. Efter forgæves forsøg på at finde fejlen tog Niels H og Dan resolut vores PC med ind i Kaffelokalet, hvor vi heldigvis stadig har en stor videoskærm siddende. Derefter kunne de planlagte film vises. Niels H havde lavet en billedserie fra skovturen til Tegners museum. Bagefter så vi Virmers film fra samme. Efter mødet fik vi afmonteret projektoren og Dan tog den med hjem til undersøgelse. Vi må nok investere i en ny, da det nok ikke kan betale sig at lade den reparere.
Næste møde er programsat til 14. september med udendørsoptagelser. Hold øje med denne side, da der snarest følger mere herom.